Tuyển dụng

[rank_math_breadcrumb]

Tin tuyển dụng

 • Nhân viên Hành chính
  1
  KCN Xuyên Á, Long An
  8 – 9 triệu
  /
  Cập nhật:
  23/11/2023
  Hạn nộp:
  15/12/2023
 • Nhân viên Thống kê Sản xuất
  1
  KCN Xuyên Á, Long An
  từ 8 đến 9 triệu
  /
  Cập nhật:
  23/11/2023
  Hạn nộp:
  15/12/2023
 • Công nhân sản xuất (LĐPT)
  Số lượng lớn
  Quận 12, Tp. HCM & KCN Xuyên Á, Long An
  từ 8 triệu
  /
  Cập nhật:
  06/11/2023
  Hạn nộp:
  30/11/2023
 • Nhân viên Truyền thông Marketing
  1
  Quận 12
  10 triệu
  /
  Cập nhật:
  01/01/2023
  Hạn nộp:
  20/01/2023