Tăng cường công tác quản lý vật liệu xây dựng công trình

Tăng cường công tác quản lý vật liệu xây dựng công trình

Vừa qua, chính phủ đã yêu cầu Bộ Xây dựng phải tăng cường quản lý trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Với đa dạng các loại vật liệu xây dựng hiện nay như cát đá, xi măng, thép, bulong ốc ít,...thì việc quản lí chất lượng vô cùng quan trọng. Chất lượng vật liệu ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng công trình, do đó, theo đúng quy hoạch của bộ xây dựng bám sát nhu cầu trong nước và xuất khẩu; rà soát quy hoạch phát triển các vật liệu xây dựng chủ yếu khác; nghiên cứu, phát triển vật liệu xây dựng mới.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có năng lực, có kinh nghiệm cần tham gia phát triển công nghiệp hỗ trợ (bulong neo- bulong móng, tyren, cáp...), công nghiệp cơ khí. Ngành xây dựng cũng cần tập trung hơn nữa trong việc thực hiện tái cơ cấu gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh cả về chất lẫn về lượng. Trong công tác xây dựng, vật liệu luôn đóng vai trò chủ yếu, chúng là yếu tố quyết định chất lượng, giá thành và thời gian thi công công trình. Chi phí về vật liệu xây dựng chiếm một tỷ lệ tương đối lớn trong tổng giá thành xây dựng. Do đó, giải quyết được vấn đề về vật liệu góp phần vô cùng to lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng ngành thi công xây dựng.

Với các doanh nghiệp ngành xây dựng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo, phải hoàn thành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong năm 2017. Song song đó, đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao tính chuyên nghiệp, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh; các doanh nghiệp chủ động cơ cấu lại sản phẩm, nguồn vốn, tăng cường quản trị doanh nghiệp, tìm kiếm, mở rộng thị trường, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

 

Share :