TY REN

Ty ren quy cách từ m8 m10 m12 đến m30 (d30), cấp bền từ 3.6 đến 8.8 gia công ren suốt hoặc ren hai đầu. Chiều dài dao động từ 1 – 3 mét hoặc gia công theo yêu cầu phù hợp với mỗi dự án. Ty Ren sử dụng để liên kết các kết … Đọc tiếp TY REN