Những nỗ lực đóng góp to lớn của đồng chí Đỗ Mười đằng sau thành công của ngành Dầu khí Việt Nam

Những nỗ lực đóng góp to lớn của đồng chí Đỗ Mười đằng sau thành công của ngành Dầu khí Việt Nam

Những nỗ lực đóng góp to lớn của đồng chí Đỗ Mười đằng sau thành công của ngành Dầu khí Việt Nam

Đỗ Mười, vị lãnh đạo trách nhiệm hết lòng vì công việc

Đồng chí Đỗ Mười là nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước. Với vai trò lãnh đạo và xây dựng ngành trong ngành công nghiệp quan trọng và sự có mặt rất quyết định của ông ở những bước ngoặt lịch sử của ngành mà vai trò chỉ đạo của ông đã thúc đẩy sự phát triển và đặt nền móng cho những thành tựu giai đoạn hiện nay của ngành Dầu khí Việt Nam…

Ông như một đồng chí lãnh đạo rất sâu sắc, chi tiết, đòi hỏi cấp dưới phải có tinh thần tự chủ, quyết liệt xây dựng nội lực, dám làm, dám chịu trách nhiệm… Ông luôn nhắc nhở mọi người phải nhanh chóng xây dựng ngành Dầu khí làm nền tảng cho công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

Ông rất quan tâm đến sự phát triển của ngành công nghiệp dầu khí toàn diện, hoàn chỉnh và bền vững. Trong mỗi chuyến công tác miền Nam, ông đều yêu cầu mọi người báo cáo tình hình hoạt động khai thác dầu khí ở Liên doanh Vietsovpetro một cách thường xuyên. Ông luôn nhắc nhở việc gia tăng sản lượng phải bền vững, duy trì mỏ và kết hợp gia tăng trữ lượng. Ông kiên định đường lối hợp tác với Nga để xây dựng ngành Dầu khí về cơ sở kỹ thuật và đội ngũ kỹ thuật, chuyên gia, tin tưởng ở trình độ khoa học dầu khí của Nga.  Ông luôn quan tâm tỉ mỹ chi tiết như một chân đế giàn khoan có bao nhiêu tấn thép, loại mác gì? Bao nhiêu bulong ( bulong neobulong móng), mác thép, kích cỡ, bao nhiêu “cút nối”, chế tạo ra sao? Lẽ dĩ nhiên chúng tôi không trả lời được đầy đủ, vì đó là phần thiết kế của nhà máy chế tạo.

Tầm nhìn cho chuỗi giá trị mới

Ông rất tình cảm và tế nhị và được các chuyên gia Nga mến phục không chỉ vì ông là một nhà lãnh đạo mà còn vì lối sống của ông. Ông rất quan tâm đến “giá trị dây chuyền” của công nghiệp khí và sự đóng góp của ngành trong việc tạo sự phát triển ổn định kinh tế đất nước. Khi gặp khó khăn trong đàm phán để tổ chức liên doanh xây dựng nhà máy đạm ở Phú Mỹ, cũng như nếu không tổ chức được hộ tiêu thụ khí ở miền Tây Nam Bộ thì ta phải bán khí khai thác được ở Tây Nam với giá rẻ cho nước ngoài, mặc dù lúc đó ông đã chuyển sang làm Cố vấn cho Ban Chấp hành Trung ương nhưng ông rất quan tâm và yêu cầu Chính phủ ủng hộ để ngành Dầu khí tự vay vốn, tự đầu tư xây dựng Khu Khí - Điện - Đạm Phú Mỹ và Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau. Hiệu quả kinh tế của quyết định sáng suốt này có thể thấy rõ, nhưng ý nghĩa chính trị - xã hội của những công trình này chắc phải có thời gian mới nhận biết được trong chính sách đảm bảo an ninh lương thực và đường lối công nghiệp hóa nông thôn của Đảng. Nhưng quan trọng đối với ngành Dầu khí - đó là nền tảng ban đầu của sự phát triển toàn diện và hoàn chỉnh của ngành Dầu khí như một tập đoàn kinh tế Nhà nước.

Ngày nay ngành Dầu khí đã trở thành tập đoàn kinh tế phát triển hoàn chỉnh, đa ngành, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế quốc dân và là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô quan trọng của Chính phủ. Nền tảng của sự phát triển này là kết quả của đường lối và chủ trương phát triển ngành Dầu khí của Đảng và Nhà nước, trong đó có vai trò và dấu ấn của ông, đặc biệt trong những giai đoạn bước ngoặt lịch sử của ngành. Tập thể lãnh đạo và cán bộ ngành Dầu khí Việt Nam hiện đang thực hiện thắng lợi, xứng đáng với sự mong ước và tin cậy của ông đối với ngành Dầu khí Việt Nam.

 

Share :