Khu kinh tế đặc biệt rất quan trọng với tương lai TP HCM

Khu kinh tế đặc biệt rất quan trọng với tương lai TP HCM

Khu kinh tế đặc biệt rất quan trọng với tương lai TP HCM

Cteg.vn

Việc nghiên cứu thành lập khu kinh tế đặc biệt của TP HCM là bước đột phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, hút đầu tư, phát triển thương mại...

Khu kinh tế đặc biệt rất quan trọng với tương lai TP HCM - là ý kiến của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân - trong chỉ đạo mới nhất liên quan đến việc thành lập khu kinh tế đặc biệt của TP.

Theo ông Quân, để khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế phát triển của TP, việc nghiên cứu thành lập khu kinh tế đặc biệt của TP trên địa bàn quận 7, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh và huyện Cần Giờ nhằm hướng tới mục tiêu tạo động lực, bước đột phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ, cơ sở hạ tầng của TP trong những năm tới.

Cteg.vn|bulong 8.8|bulong neo                                                                                                                   TP HCM nghiên cứu thành lập khu kinh tế đặc biệt của TP trên địa bàn quận 7, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh và huyện Cần Giờ.

Thành lập khu kinh tế đặc biệt là một chủ trương lớn, đặc biệt quan trọng với tương lai phát triển của TP HCM.

Ông Quân yêu cầu tổ công tác xây dựng đề án thành lập khu kinh tế đặc biệt cần khẩn trương hoàn chỉnh đề cương chi tiết của đề án, trong đó phải làm rõ các nội dung: sự cần thiết, mục tiêu, yêu cầu, phạm vi xây dựng đề án và lý do lựa chọn phát triển đặc khu kinh tế tại TP HCM, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đặc biệt cần làm rõ ý nghĩa việc thành lập đặc khu kinh tế không chỉ đơn thuần vì lý do kinh tế mà có ý nghĩa to lớn trong tạo việc làm, thu hút các nguồn lực phát triển, mở rộng xuất khẩu, chuyển giao công nghệ và tri thức quản lý, phát triển tổng hợp vùng trong thời kỳ phát triển mới của TP HCM.

Theo Mai Hương/Tuổi Trẻ

Theo NewsZing

Cteg trích dẫn 18/8/2015

Share :