Tư vấn miễn phí (24/7)
0914 117 937
Facebook CTEG
Menu

Mobile search

CTEG - YEAR AND PARTY  - XUÂN GẮN KẾT, TẾT THÀNH CÔNG 2020

CTEG - YEAR AND PARTY - XUÂN GẮN KẾT, TẾT THÀNH CÔNG 2020

2021-09-13 11:47:53
Xuân gắn kết - tết thành công, cùng CTEG nhìn lại một năm đã đi qua với biết bao cảm xúc thăng trầm, những nỗ lực, cống hiến hết sức mình cho công việc và tập thể và cùng nhau đưa CTEG lên một...

TRAO YÊU THƯƠNG, NHẬN HẠNH PHÚC - GỬI YÊU THƯƠNG TỚI TẬP THỂ NHÂN SỰ & BÀ CON KHU PHỐ

2021-08-30 13:14:53
Trong ngày 16/8/2021, Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh (CTEG) đã tổ chức trao quà cho các cán bộ công nhân viên của Công Ty và bà con khu phố nơi CTEG đóng quân.
TRAO YÊU THƯƠNG, NHẬN HẠNH PHÚC - GỬI YÊU THƯƠNG TỚI TẬP THỂ NHÂN SỰ & BÀ CON KHU PHỐ

Hoạt Động Xã Hội