EVN: Hoàn thành vượt kế hoạch đầu tư xây dựng

EVN: Hoàn thành vượt kế hoạch đầu tư xây dựng

Năm 2014 là năm thứ hai liên tiếp EVN đã hoàn thành vượt kế hoạch về giá trị khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện. Các dự án nguồn và lưới điện đã được đáp ứng đầy đủ vốn thanh toán, không có dự án nào phải dừng thi công do thiếu vốn. Tổng giá trị đầu tư xây dựng ước đạt 125.453 tỷ đồng, bằng khoảng 10,26% tổng đầu tư toàn xã hội, vượt kế hoạch 1,53% và tăng 27,91% so với năm 2013. 

Trong đó, giá trị đầu tư thuần thực hiện đạt 94.979 tỷ đồng, vượt kế hoạch 4,96%. Các dự án nguồn điện đạt 62.169 tỷ đồng, vượt kế hoạch 5,71%. Các dự án lưới điện đạt 32.456 tỷ đồng, vượt kế hoạch 3,79%. Giá trị giải ngân cả năm 2014 ước đạt 120.239 tỷ đồng, đạt 97,31% kế hoạch.

Có kết quả này là nhờ  EVN đã nỗ lực thu xếp vốn. Riêng lượng vốn huy động từ các tổ chứctài chính quốc tế đa phương và song phương là 4,73 tỷ USD; trong đó, giá trị nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi đã ký kết đạt 1,62 tỷ USD; vay thương mại, tín dụng xuất khẩu là 1,49 tỷ USD.

Trong điều kiện thu xếp vốn có nhiều thuận lợi hơn các năm trước, tập đoàn và các đơn vị giữ vững nguyên tắc ưu tiên, tập trung vốn cho các công trình, dự án quan trọng, cấp thiết và nghiệm thu kịp thời khối lượng hoàn thành để giải ngân nhanh các nguồn vốn. Các dự án thi công bảo đảm thiết kế và chất lượng, được nghiệm thu theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

Trần Khánh

Share :