Recruitment

Recruitment

 • Nhân viên Hành chính
  1
  KCN Xuyên Á, Long An
  8 – 9 triệu
  /
  Update
  24/11/2023
  Deadline
  16/12/2023
 • Nhân viên Thống kê Sản xuất
  1
  KCN Xuyên Á, Long An
  từ 8 đến 9 triệu
  /
  Update
  24/11/2023
  Deadline
  16/12/2023
 • Công nhân sản xuất (LĐPT)
  Số lượng lớn
  Quận 12, Tp. HCM & KCN Xuyên Á, Long An
  từ 8 triệu
  /
  Update
  07/11/2023
  Deadline
  01/12/2023
 • Nhân viên Truyền thông Marketing
  1
  District 12
  10 triệu
  /
  Update
  02/01/2023
  Deadline
  21/01/2023