Đẩy nhanh tiến trình dự án xây dựng nhiệt điện Thái Bình

Đẩy nhanh tiến trình dự án xây dựng nhiệt điện Thái Bình

Một trong những dự án đang được quan tâm nhất trong lĩnh vực nhiệt điện là dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Hiện tại, dự án này vẫn còn đến hàng chục hạng mục đang thi công, triển khai dang dở. Do đó, cần nhiều giải pháp quyết liệt, trong đó quan trọng nhất là xoay xở dòng tiền để có thể đưa vào hoàn thiện một cách sớm nhất.

Đánh giá về sự phối hợp giữa các nhà thầu về việc quản lý các phát sinh và rủi ro trong thi, phó trưởng ban quản lí phụ trách dự án cho biết các nhà thầu cần phải tập trung hoàn thành xử lý các hạng mục theo đúng từng mốc công việc. Trong đó, các hạng mục cấp thiết được ưu tiên đồng thời xây dựng phương án tạm thời. Chẳng hạn các vật tư như bulong ( bulong liên kết hoặc bulong neo), xi măng, cát đá cho các hạng mục ưu tiên thì cần đáp ứng trước.

Các hạng mục công việc hiện nay, cần yêu cầu các nhà thầu phụ tập trung hoàn thiện hồ sơ chất lượng, khối lượng, các mốc thanh toán các hạng mục cùng tiến độ công việc. Song song với quá trình triển khai thi công, tiến độ mua sắm đấu thầu đẩy nhanh, rà soát danh mục khối lượng vật tư thường xuyên để kịp thời cung cấp như tôn, cửa nhà bulong  móng, kho than, giàn thép, hệ thống băng tải than,…

Xem thêm bulong neo L, bulong neo J

Đặc biệt chất lượng và tạo hành lang pháp lý để tăng tốc độ triển khai dự án, chấm dứt và thay thế các nhà thầu thiếu hợp tác, thiếu năng lực ảnh hưởng đến thi công công trình. Huy động nhân công cho từng hạng mục, máy móc thi công, nhân sự điều hành. Đưa ra kế hoạch từng ngày, cam kết trong kế hoạch cho tất cả các hạng mục còn dang dở.

Để công tác vận hành thử dự án giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ cần lên kết hoạch và xây dựng mô hình và khẩn trương hoàn thành gói thầu chạy thử các thiết bị cho toàn nhà máy. Thúc đẩy tiến trình của dự án được đẩy mạnh và thuận lợi hơn.

Share :