Tất cả sản phẩm

Bulong cường độ cao

Bulong cường độ cao

Liên hệ

Bulong 8.8 , bulong 10.9 là những loại bulong có cấp bền cao. Tuy giá khá cao so với...

Bulong 8.8

Bulong 8.8

Liên hệ

Bulong 8.8 là bulong có cấp bền 8.8, Một số...

Bulong F10T

Bulong F10T

Liên hệ

Nhiều người vẫn thường cho rằng bulong F10T và S10T đều là ...

Bulong 8.8 hàng đen

Bulong 8.8 hàng đen

Liên hệ

Bulong Cường Thịnh tự hào được sự tin tưởng giới thiệu khuyến khích sử dụng của các chuyên gia xây dựng trong ngành. ...

Bulong 8.8 xi trắng

Bulong 8.8 xi trắng

Liên hệ

Bulong Cường Thịnh tự hào được sự tin tưởng giới thiệu khuyến khích sử dụng của các chuyên gia xây dựng trong ngành. ...

Bulong cường độ cao 8.8

Bulong cường độ cao 8.8

Liên hệ

Bulong Cường Thịnh tự hào được sự tin tưởng giới thiệu khuyến khích sử dụng của...